انکدر کوبلر kuebler

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش انواع انکودر، روتاری انکودر، انکودر هالو شفت، heavy duty ،sendix based و انکودر سینوسی و کسینوسی kuebler آلمان

کشور سازنده :
آلمان

توضیحات محصول

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده فروش انواع انکودر، روتاری انکودر، انکودر هالو شفت، heavy duty ،sendix based و انکودر سینوسی و کسینوسی kuebler آلمان

برخی از کدهای قابل ارائه انکودر kuebler آلمان

    Linde Encoder 861-308916-1500 Leine amp; Linde Encoder 861-108916-1024, 5VDC, 1024Pulse Leine amp; Linde Encoder 861-108916-2500, 5VDC, 2500Pulse Leine amp; Linde Encoder 861-107556-2048, HTL Leine amp; Linde Encoder 861-108556-2048, HTL Leine amp; Linde Encoder 865-028394-2048, HTL Leine amp; Linde Encoder 861-108556-6350 Leine amp; Linde Encoder 861-008455-1024 Leine amp; Linde Encoder 1300301 Leine amp; Linde Encoder 515398-78 Leine amp; Linde Encoder Art.no:530016051 Leine amp; Linde Encoder Part No:593918-01 Leine amp; Linde Encoder 522-006351-1024 Leine amp; Linde Encoder RSI 503,515449-04 Leine amp; Linde Encoder 861-900220 (ART NR.640007) Leine amp; Linde Encoder 507670-01 Leine amp; Linde Encoder 865-027394 Leine amp; Linde Encoder 850-009556-1024 Leine amp; Linde Encoder 521006351 Leine amp; Linde Encoder 861-900220-Z1 Leine amp; Linde Encoder 865-128591-2048-2048 Leine amp; Linde Encoder 861-107556-2048 Leine amp; Linde Encoder 540006251,1024PPR Leine amp; Linde Encoder 468-33-3232, Coupling Leine amp; Linde Encoder 01209030 HTL10PIN, Connector Leine amp; Linde Encoder 861108556-2048, 9-30vdc, 16mm Leine amp; Linde Encoder 861107556-2048, 9-30vdc, 12mm Leine amp; Linde Encoder 06890002-512 Leine amp; Linde Encoder RSI-503 513678-40-2048 Leine amp; Linde Encoder 861-900220-2048 Leine amp; Linde Encoder 861-900220-4096 Leine amp; Linde Encoder 865-108394-10000 Leine amp; Linde Encoder 862007455-1024 Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951,24DC Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder 520026051-1024PPR Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951,24DC Leine amp; Linde Encoder 865-128491-2048 Leine amp; Linde Encoder 861-900220-1024 Leine amp; Linde Encoder 861-007455-2048 Leine amp; Linde Encoder 861-007455-1024 Leine amp; Linde Encoder 865-007494-1024 Leine amp; Linde Encoder 507689-02 Leine amp; Linde Encoder RSI593 Leine amp; Linde Encoder RSI503 ,513427-01 Leine amp; Linde Encoder 855900014-2048,9-30VDC Leine amp; Linde Encoder 855900014-1024,18-30VDC Leine amp; Linde Encoder 674-502951, 13bit Leine amp; Linde Encoder 675-502951, 13bit Leine amp; Linde Encoder 684-502951, 25bit Leine amp; Linde Encoder 06890002, 9-30V, 512Pulse Leine amp; Linde Encoder 855900014-1024-2048 Leine amp; Linde Encoder 507712-07 Leine amp; Linde Encoder RSI 593, P/N.521590-01, 3-30VDC, 100PPR Leine amp; Linde Encoder RSI 593, P/N.507687-90, 3-30VDC, 512PPR LS Leine amp; Linde Encoder RSI 960, P/N.651004-69 Leine amp; Linde Encoder RHI 503 Leine amp; Linde Encoder 861-108556-360 Leine amp; Linde Coupling for Encoder 549849-01,Coupling Leine amp; Linde Encoder 520006351 Leine amp; Linde Encoder 861-007455-1024, 30VDC Leine amp; Linde Encoder 507689-02 Leine amp; Linde Encoder 861-007455-2048 Leine amp; Linde Encoder 530011051 Leine amp; Linde Encoder 861900222-1024. ADS. LED Type Leine amp; Linde Encoder 861-008956-6350 Leine amp; Linde Encoder 861-007455-2048 Leine amp; Linde Encoder amp; Coupling 549849-01 Leine amp; Linde Encoder amp; Coupling 46633 Bore Diameter 10-10mm for 549849-01 Leine amp; Linde Encoder RSA 608 593918-01 Leine amp; Linde Encoder With Drqw Wire RSA608 (61sp, Clamping) Absolute Encoder Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder 685504951, 24VDC Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder 520026051-1024PPR Leine amp; Linde Profibus-DP 685 Encoder Coupling P/N.46633, 549849-01 Leine amp; Linde Encoder 08590110-1024 RS-422 Leine amp; Linde Encoder RHI503(Type:58) Leine amp; Linde Encoder 610900120, 180PR HTL/9-30VDC Leine amp; Linde Encoder 530006351, 100Pulse, 30VDC Leine amp; Linde Encoder RSI-503, NO.514582-15 Leine amp; Linde Encoder 861-007355-1024 Leine amp; Linde Encoder WDSP85 Leine amp; Linde Encoder RSA 608 549846-01 Leine amp; Linde Encoder RSI501, P/N.530117-09, 9-36VDC, 5000PPR Leine amp; Linde Encoder 830900001 Leine amp; Linde Encoder 861007455-500ppr Leine amp; Linde Encoder RSI593, P/N.521590-01, S/N.15411944 Leine amp; Linde Encoder RSI503, P/N.513678-40, 5VDC, 2048PPR TTL Leine amp; Linde Encoder 593-52, 507687-09, S/N:24050110 Leine amp; Linde Encoder 507712-07 Leine amp; Linde Encoder 507689-02, 9-30VDC, 1024ppr Leine amp; Linde Encoder 861108556-2048 Leine amp; Linde Encoder 865007394.1024, 30VDC Leine amp; Linde Encoder 850-009356-1024 Leine amp; Linde Encoder RHI504 579733-03 Lenord Bauer Encoder R040277 Lenord Bauer ENCODER GEL208V-00025G041S Lenord Bauer Incremental Encoder GEL7320.0 Lenord Bauer Incremental Encoder GEL260-TN02048D031 Lenord Bauer Rotary Absolute Encoder GEL260-V-01000B211 Lenord Bauer Position Encoder GEL2442 Lenord Bauer Encoder GEL244-TN (Square Wave Output)-RS422 Lenord Bauer Encoder GEL293-VN05000L 053 Lenord Bauer Encoder GEL260-S-00180B031, DC10-35V, 180P/R, Lenord Bauer Encoder GEL235Y002, DC24V, SER NO.0927001188 Lenord Bauer Encoder GEL260-V-01000 B713,10~30VDC,1000Pulse Lenord Bauer Encoder GEL152P30G3606, 5483/16 Lenord Bauer Encoder GEL2010Y009 Lenord Bauer Encoder GEL2442KN1G5K030-01 Lenord Bauer Encoder GEL207-TN00500C003 Lenord Bauer Encoder GEL235SG1600CES4, 10-30VDC, 16BIT/65536 Lika Encoder I58-Y-500ZNF28R Lika Encoder I58-C-1250 Lika Encoder C81-H-1024ZCU444P Lika Encoder AS636/GS-10-P/S163 Lika Encoder ASC5808/GY-15-Z Lika Encoder AM58S-16/4096-G-S-10 With Lika Encoder With PLUGS AS110/GN-15-XPT NPN TYPE With PLUGS Lika Encoder I58-N-180ZNF2BL1.5 Lika Encoder AS636/GS-10-P/S163 Lika Encoder AS58S 36/ GA-10R/S235 (GOTEC Automation) Lika Encoder PF4263 Circle Bracket Lika Encoder C50-H-1024-Z-CU48, S/N:075001176 Line Seiki Rotary Encoder CE-100 Line Seiki Rotary Pulse Encoder CT-3:100A LS MECAPION Encoder H40-8-1000ZT-1meter LTN Rotary Encoder G58SSCDBI-5000-521-24 LTN Encoder G71HSLDBI-2000-141-05FX LTN Encoder G71SSKSBI, 1000-120-24 LTN Encoder G71HSPPBI300-141-24 LTN Encoder G71SSLDBI-2000-111-15 LTN Encoder G71SSLGBI-5000-111-15 LTN Encoder G71HSPPBI300-145-24 LTN Encoder G71WDKSBI 2048-533-24FX LTN Encoder amp; Resolver G71SSKSBI-2000-141-24 LTN Encoder G36WSLDBI-3600-530-05DX LTN Encoder G58SSLDBI3600-550-05 Megatron Rotary Encoder MHL40-8-3600-1224-BZ-B-Z Megatron Rotary Encoder MHL40-8-3600-1224-BZ-B-A Meyle Encoder AINH90-202-93R-9000 Meyle Encoder P/N:9445-004, Coupling Meyle Encoder P/N:9445-015, Coupling Meyle Encoder FINH5814A593R-36000 Meyle Encoder FINS58M06A539R1024 MicroE Systems Encoder M1000-M05 MicroE Systems Rotary Encoder 25D-S1S1-D16-2000DA00 MicroE Systems Rotary Encoder M35-4E3B1Y-8192 MicroE Systems Encoder Mecuury 2000 (SS-200 CSC) MicroE Systems Encoder 25D-S1S3D16-2000D00 MicroE Systems Encoder M3500-05-256-1-R5725HC MicroE Systems Linear Encoder M1550-H-40 MicroE Systems Linear Encoder L30-T MicroE Systems Encoder 25D-S1SD16-2000DA00, S/N.804659 MicroE Systems Rotary Encoder M35-4E3B1Y-8192, E11100120 MicroE Systems Encoder 195-00228 Micro-Epsilon WIire Encoder WDS-2500-P85-M-SO, S/N.1685 Micronor Rotary Encoder ESI 58HA.1265.36000 MTL Encoder MES-20-100P MTL Encoder MEH-60-1000P MTL Rotary Encoder MES-50-10000E MTL Encoder MXS-36-16-1024DC6 MTL Encoder RG2-2048-05DR4 MTL Encoder MLS-30-450-500 MTL Encoder MEH-130-360-E MTL Micro Encoder MEH-30-300P B5 MTL Rotary Encoder MAH-36-256-PNP MTL Encoder MEH-130-360-D5 MTL Encoder amp; Coupling MAS30-256-3N MTL Encoder Nikki Denso Servo Encoder F6-E6-9 17/33bit for Encoder Nikki Dens

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید:

www.peymanelectric.com

و یا جهت مشاهده کاتالوگ اینجا کلیک نمایید

 

شماره تماس: 02133993055 / 02133993009

شماره فکس: 02136057593

 

آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203

 

همراه ما در کانال تلگرام باشید:

https://telegram.me/Peymanelcco

 

بازرگانی پیمان الکتریک
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : اینورتر، مبدل ولتاژ، مبدل برق، تبدیل ولتاژ، کانورتر، اینورتر سینوسی، اینورتر شبه سینوسی، اینورتر تایوانی، استابلایزر - تثبیت کننده ولتاژ، واریابل - واریاک - اتوترانس، ارستر - سرج ارستر ، مقاومت الکتریکی، ترانسدیوسر، موتور DC - موتور رباتیک، لیمیت سوئیچ - میکروسوئیچ، انکودر
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 021-33999193، 021-33993055، 021-33993009
بروز رسانی 12 روز پیش